Coalitiepartijen presenteren bestuursakkoord

De afgelopen weken is er door de 3 coalitiepartijen onderhandeld om tot een bestuursakkoord te komen.

Met de partijprogramma's, de agenda voor Oosterhout (met daarin de inbreng van alle raadsfracties), ingezonden brieven en de toekomstvisie voor Oosterhout als input hebben de onderhandelaars de belangrijkste thema's in het akkoord opgenomen.

Lees verder

Tussenbalans Coalitievorming

Marian Witte en Walther Hoosemans hebben de afgelopen weken de eerste verkennende, inhoudelijke gesprekken gevoerd met delegaties van alle fracties in de gemeenteraad. Lees hier hun verslag zoals dat zojuist ook is verstuurd naar de gemeenteraad.

Lees verder

Gemeentebelangen start gesprekken coalitievorming

Deze week en volgende week starten Marian Witte en Walther Hoosemans namens Gemeentebelangen de eerste gesprekken op om te komen tot een nieuwe coalitie. Volgens traditie neemt de grootste partij hiervoor het initiatief.  Alle partijen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan.

Lees verder

Kiezers Bedankt!

Na deze uitslag past alleen maar dankbaarheid voor het in ons gestelde vertrouwen.

Monsterzege Gemeentebelangen

We kunnen het nog haast niet geloven. Met 10 zetels is de fractie van Gemeentebelangen Oosterhout als grootste partij in de nieuwe raad gekozen. 
We kunnen alleen maar dankbaar zijn voor het vertrouwen wat de kiezer in onze partij en onze kandidaten heeft gesteld. 

Lees verder