3 raadsleden verlaten Gemeentebelangen

De raadsleden Bianca Buinsters, Ziya Içli en Cynthia Martens stappen uit de fractie van Gemeentebelangen en gaan door als onafhankelijke fractie “ Samen Voor Oosterhout” (SVO). 

Ze geven aan dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die ze hebben gehad om namens Gemeentebelangen de Oosterhoutse gemeenschap te vertegenwoordigen.

Na zorgvuldige overwegingen zijn zij echter tot de conclusie gekomen dat het voor hen beter is met zijn drieën verder te gaan.
Zij hebben aangegeven het college van B&W en de coalitie wel te blijven steunen.” 

Nieuwe voorzitter en bestuursleden voor Gemeentebelangen Oosterhout.

Nieuwe bestuur

Afgelopen maandag hebben de leden van Gemeentebelangen Oosterhout tijdens de algemene ledenvergadering Guus Esseboom als nieuwe voorzitter van de groepering gekozen. Hij volgt daarmee Frans Gabriels op die conform de statuten afscheid nam van het bestuur.  Daarnaast zijn Jolanda van Trier en Hans van Gastel toegetreden tot het bestuur. Zij komen in de plaats van Andre Muller en Peter van den Hout die ook aftredend waren.

Lees verder

Gemeentebelangen Oosterhout gaat formeren met GroenLinks, VVD en D66

Na de eerste informerende gesprekronde zijn Gemeentebelangen Oosterhout, GroenLinks, VVD en D66 bereid gevonden om met elkaar in een formatieronde tot een bestuursakkoord te komen. Bij succesvolle afronding van deze formatieronde zullen de partijen ook de wethouders kandidaten leveren voor het nieuw te vormen college.

Lees verder

Magazine internationale vrouwendag

Op 8 maart is het internationale vrouwendag.  Voor die gelegenheid heeft Gemeentebelangen Oosterhout een digitaal magazine uitgebracht met daarin korte interviews met de 9 vrouwelijke kandidaten die voor Gemeentebelangen Oosterhout meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Waarom doen ze mee? Waar lopen ze tegenaan? En wat willen ze bereiken?

Lees verder